Turism

Județul Sălaj, în ciuda tuturor aparențelor, dispune de un potențial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o situație geografică favorabilă, plină de pitoresc și diversitate a peisajului. În județul Sălaj se află rezervații naturale și peste 350 obiective arheologice și de arhitectura de o deosebită valoare arhitecturală și istorică, obiceiuri gastronomice și tradiții populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice și culturale care s-au consacrat atât pe plan local cât și național și internațional.

Obiectivele turistice de mare atracție, ale comunei Valcău de Jos le constituie monumentele naturale și arhitecturale, dintre care amintim: urmele Cetății Valcău, Biserica Reformată și Valea Barcăului cu afluenții săi. Un alt obiectiv turistic este reprezentat de locul numit „La pietrele” din localitatea Preoteasa.