Demografie

La recensamântul din data de 18.03.2002 s-a înregistrat o scădere a numărului populației, aceasta reprezentând 3302 locuitori, fapt ce se datorează plecării tinerilor în străinătate. La această populație se mai adaugă un număr de 350 de persoane, plecate temporar, pentru o perioada mai lungă sau mai scurtă în străinătate. În figura de mai jos este prezentată populația numerică a satelor componente comunei Valcău de Jos. Densitatea populației este de 54 locuitori / km².
Valcau de Jos 906
Valcau de Sus 919
Lazuri 287
Sub Cetate 415
Preoteasa 698
Ratovei 77

Structura populației în funcție de etnie și de sex din comuna Valcău de Jos este:

Români 2864
Maghiari 101
Rromi 341
Slovaci 1