• Biserica ortodoxă Valcău de Jos

    Istoricul localității parohiale. Parohia Ortodoxă Valcău de Jos funcționează sub jurisdicția Protopopiatului Şimleu-Sivaniei. Localitatea Valcău de Jos este atestată documentar la anul 1214 cu denumirea  villa Saicu (nesigur). Din anul 1930 localitatea poartă numele Valcău de Jos. Toponimul are la bază un cuvântul slav vlk = lup. De-a lungul timpului în atestarea documentară acesta apare precedat de diferite  apelative latinești villa ,,gospodărie mică la țără”, terra ,,pământ”, castrum ,,loc întărit, cetate”, possesio ,,proprietate, avere”, iar la anul 1342 denumirea localității apare  precedată de apelativul iobagiones hungari et olaci ,,iobagi unguri și români”, pentru ca mai târziu să apară cu determinantul magyar ,,unguresc”, spre deosebire de Valcău de Sus care apare…