Infrastructura

O precondiție esențială pentru dezvoltarea economică a unui teritoriu este eficientizarea sectorului de transport și comunicații. Mai mult, o infrastructură de transport funcțională reprezintă un factor de avantaj major în competiția internațională.
Rețeaua rutieră are o lungime totală de 1.647,1 km.

Drumurile naționale ce traversează județul Sălaj sunt:
DN 1B: Lim. jud. Bihor – Ip – Nușfalău
DN 1C: Lim. jud. Cluj – Glod – Ileanda – Răstoci – Lim. jud. Maramureș
DN 1F: Lim. jud. Cluj – Zimbor – Zalău – Lim. jud. Satu Mare – modernizat
DN 1G: Lim. jud. Cluj – Cuzăplac – Zimbor – Hida – Tihău
DN 1H: Lim. Jud. Bihor – Nușfalău – Șimleu Silvaniei – Zalău – Jibou – Răstoci.

Ca și mijloace de acces există un drum național asfaltat (DN 191D), care trece prin localitatea Valcău de Jos și face legătura cu DN 91 în localitatea Nușfalău și cu E 81 în localitatea Ciucea cu o întindere de 5 km. Celelalte localități sunt legate de centrul de comună prin drumuri comunale majoritatea reabilitate astfel se poate circula în condiții bune. În comună nu există cale ferată, cea mai apropiată cale ferată fiind în localitatea Nușfalău la aproximativ 12 km distanță față de centrul de comună Valcău de Jos.

Accesul în interiorul comunităților Preoteasa și Subcetate (acestea se află pe cursul râului Barcău) se face pe câteva poduri și podețe, care necesită reabilitare.

Situația drumurilor în comuna Valcău de Jos este următoarea:
drumuri județene – DJ 191 D pe o lungime de 3,5 km
drumuri comunale:

o DC 90 din DJ 191 D (Valcău de Jos – Valcău de Sus – Subcetate)
o DC 88 din DJ 191 D (Lazuri – Preoteasa)
o DC 83 din DJ 191 D (Sâg – Preoteasa)
o DC 90/A din DC 90 (Valcău de Sus – Preoteasa)
o DC 90/B din DJ 191 D (Valcău de Jos – Ratovei).

Alimentarea cu apă a comunei Valcău de Jos, se face din următoarele surse:
fântâni arteziene de la care se alimentează cu apă grupuri de cetățeni
fântâni proprii ale populației
rețea de apă stradală prevăzută cu cișmele, de la care urmează să se facă racordări la gospodăriile de apă ale populației.

Nu există canalizare și gazele naturale nu au fost introduse până la această dată în comună.