Cultură și învățământ

Cultură

În zona Valcăului se găsesc o serie de vestigii culturale cu importanță istorică și au loc manifestări culturale care vizează folclorul. Manifestările culturale se referă la: organizarea de programe artistice cu elevii și tineretul din comună, dansuri populare, coruri, spectacole de muzică populară cu soliști recunoscuți la nivel județean. Aceste activități se organizează cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a României, precum și cu ocazia altor sărbători de peste an. La aceste manifestări, participă un număr de 350 elevi, tineri și adulți din raza comunei, cu ocazia sărbătorilor amintite sau întâlnirilor organizate la căminele culturale. Pe linie culturală în comună funcționează 5 cămine culturale, construite de către comunitățile locale, majoritatea necesitând finalizarea lucrărilor sau reabilitarea.

Moștenirea folclorică este păstrată și transmisă din generație în generație, de către localnicii comunei Valcău de Jos. Acest fapt este dovedit de cei 28 de ani de activitate ai ansamblului de dansuri folclorice „Spiridușii Valcăului”. Formația de dansuri a luat naștere prin fuzionarea celor două formații de câte opt perechi de la Școala Valcău de Jos și Valcău de Sus existente din anul 1970, formații care au fuzionat în anul școlar 1976-1977 constituind o formație reprezentativă care a participat la toate întrecerile organizate pe plan local, județean și național. Formația cuprinde 16 perechi de dansatori din clasele I-VIII. Sub îndrumarea profesorului Ghilea Traian și a învățătorului Blaga Florin, în anul 1979, ansamblul a reușit să obțină pentru prima dată locul I la Festivalul Național „Cântarea României” desfășurat la Baia Mare. În anul 1979, formația de dansuri populare din Valcău de Jos, a participat la festivalul de folclor Zagreb, unde au fost cei mai mici și cei mai aplaudați din cele 57 de formații participante. Un ziar din Zagreb, profund impresionat de mișcările vioaie ale copiilor i-a botezat „Spiriduși”, denumire păstrată până în prezent.

Pentru stabilirea costumului popular autentic comunei Valcău s-a apelat la Muzeul Istoric Județean, Direcția de Cultură și Inspectoratul Școlar. Prin proiectul „Tradiții și obiceiuri nemuritoare” s-a reușit înnoirea costumației.

Meșteșugurile care se practică în raza comunei sunt cele care țin de confecționarea unor unelte agricole și diferite țesături și cusături pentru costumele populare specifice zonei. Monumentele naturale și arhitecturale mai importante din raza comunei sunt: ruinele Cetății de Subcetate (datează din sec. XIII-XVII), Biserica Reformată din localitatea Valcău de Jos (datează din 1896), locul numit „La pietrele” din satul Preoteasa. Biserica de lemn din Valcău de Jos, după informațiile lui Leontin Ghergariu, a fost ridicată în jurul anilor 1700.

Biserica de lemn a funcționat ca biserică parohială până în anul 1935, când a fost înlocuită de o nouă biserică de zid. Leontin Ghergariu a documentat fotografic și măsurat biserica veche de lemn înainte ca ea să dispară.

Învățământ

În comuna Valcău de Jos, funcționează următoarele unități de învățământ:

o grădiniță și o școală cu clasele I – VIII în Valcău de Jos
o grădiniță și o școală cu clasele I – VIII în Valcău de Sus
o școală cu clasele I – IV, în care funcționează și o grădiniță în Subcetate
o grădiniță și o școală cu clasele I – VIII în Preoteasa
o școală cu clasele I – IV, în care funcționează și o grădiniță în Lazuri.

În satul Ratovei există o școală care nu funcționează din cauza lipsei de copii. În comună funcționează o bibliotecă publică cu peste 8.000 de volume, cu angajat permanent cu normă întreagă, precum și o bibliotecă care se găsește în incinta școlii din Valcău de Jos